Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klub

Til alle medlemmer, ledere, udvalg, trænere i Herning Cykle Klub m.fl.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klub.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klubs lokaler på Silkeborgvej 8, 7400 Herning onsdag den 6. februar 2019 kl. 18.00. Dagsorden:

* Valg af dirigent og referent

* Forretningsudvalgets beretning

* Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

* Godkendelse af kontingenter

* Behandling af indkomne forslag

* Valg af medlemmer til bestyrelse og udvalg

* Valg af revisorer samt revisorsuppleant

* Eventuelt

Iht. vedtægterne § 3.5 skal forslag til behandling på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag til behandling bekendtgøres på klubbens hjemmeside www.hck.dk senest 4 dage før generalforsamlingen. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen kræves gyldigt medlemskab.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.00 er klubben vært ved mad og drikke, og kl. 20.00 er der et spændende foredrag med Dan Nielsen, som gennemførte Race Across America i 18.

Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødvendig. Det sker på mail allan.eg@hotmail.dk. Frist: Torsdag den 31. Januar 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.