Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klub.

Kære medlemmer, ledere, udvalg, trænere i Herning Cykle Klub m.fl.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klubs lokaler på Silkeborgvej 8, 7400 Herning onsdag den 29. januar 2020 kl. 18:00.

Dagsorden:
* Valg af dirigent og referent
* Bestyrelsens beretning
* Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
* Behandling af indkomne forslag
* Valg af medlemmer til bestyrelse og udvalg
* Valg af revisorer samt revisorsuppleant
* Eventuelt

Iht. vedtægterne § 3.5 skal forslag til behandling på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag til behandling bekendtgøres på klubbens hjemmeside www.hck.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen kræves gyldigt medlemskab.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.00 er klubben vært ved mad og drikke, og kl. 20.00 er der foredrag med Michelle Vesterby. Michelle er tidligere vinder af Ironman København, Ironman Cozumel, Ironman Lanzarote og hun er indehaver af Danmarks rekorden på Ironman distancen.

Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker ved mail til kfo@kvik.com

Deadline for tilmelding er onsdag d. 22. januar 2020.

På bestyrelsens vegne
Kim Fonnesbech

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.