Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer

Så er det igen blevet tid til den årlige generalforsamling i Herning Cykle Klub. I år dog under andre og mere triste omstændigheder end sædvanligt, da Covid-19 restriktionerne ikke tillader afholdelse af en fysisk generalforsamling. Derfor vil årets generalforsamling blive afholdt digitalt via Microsoft Teams onsdag den 3. marts klokken 19:00.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes pr. mail til jkou@danskebank.dk , hvorefter man vil modtage link til at tilgå generalforsamlingen.

Bestyrelsen håber på stor deltagelse til generalforsamlingen.

Som det fremgår af dagsordenen nedenfor vil årets generalforsamling i lighed med sidste år medføre en stor udskiftning i bestyrelsen.
Derfor lægger den nuværende bestyrelse op til en ændring i vedtægterne, således at klubbens bestyrelse ikke længere skal bestå af de respektive udvalgsformænd.

Ændringen skulle gerne medføre en bedre fordeling af arbejdsopgaverne i klubben, således at eksempelvis drenge/pige-udvalgsformanden kan koncentrere sig om opgaverne i drenge/pige-afdelingen, og bestyrelsen kan koncentrere sig om de strategiske linjer og klubbens kommercielle opgaver.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle deltagere til at overveje deres kandidatur til en af bestyrelsesposterne, da foreningen Herning Cykle Klub i værste fald ikke kan videreføres uden en valgt bestyrelse i overensstemmelse med vedtægterne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forretningsudvalgets årsberetning
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
  • Ændring af vedtægter, se vedhæftet bilag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelse
  • Henrik Vinding modtager genvalg
  • Morten Bujakewitz udtræder
  • Jesper Kousgaard udtræder
  • Frederik Thalund Jensen udtræder
  • Tommy Troelsen udtræder
  • Steffan Vase udtræder
  • Jannik Nedergaard Nielsen modtager genvalg som rytterrepræsentant
 6. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling bekendtgøres på klubbens hjemmeside www.hck.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen giver hvert gyldigt medlemskab en stemme.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vi glæder os til at møde jer alle sammen digitalt den 3. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Herning Cykle Klub.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.