Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klub onsdag den 23. februar kl. 18:00 i klubhuset på Silkeborgvej 8, 7400 Herning.

Dagsordenen for generalforsamlingen iht. klubbens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsudvalgets årsberetning
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant
  6. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Forslag til behandling iht. punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling bekendtgøres senest 4 dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside www.hck.dk.

Senest 7 dage før generalforsamlingen skal klubbens licenstagende ryttere indstille en rytterrepræsentant til generalforsamlingens godkendelse.

På generalforsamlingen giver hvert gyldigt medlemskab en stemme. Fremmøde på generalforsamling kræver ikke tilmelding forud.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement. Her er tilmelding dog nødvendig af hensyn til bestilling af mad. Det sker ved mail til allan.eg@hotmail.dk senest 16. februar 2022.

Såfremt corona restriktioner ikke tillader afholdelse af generalforsamlingen på normal vis i klubben, så vil generalforsamlingen blive ændret til Teamsmøde.

Vel mødt. På bestyrelsens vegne.

Allan Eg
22281043
allan.eg@hotmail.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.