Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HCK d. 7. februar 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klub tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i HCK klubhuset, Silkeborgvej 8, 7400 Herning.

Dagsordenen for generalforsamlingen iht. klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Forretningsudvalgets årsberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant

6. Valg af revisorer samt revisorsuppleant

7. Eventuelt

8. Udnævnelse af æresmedlem

Forslag til behandling iht. punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling bekendtgøres senest 4 dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside www.hck.dk

Senest 7 dage før generalforsamlingen skal klubbens licenstagende ryttere indstiller en rytterrepræsentant til generalforsamlingens godkendelse.

På generalforsamlingen giver hvert gyldigt medlemskab en stemme. Fremmøde på generalforsamlingen kræver ikke tilmelding forud.

Der bliver i år udnævnt et nyt æresmedlem i klubben, vi håber derfor rigtig mange vil møde op for at ære denne.

Der serveres kaffe og kage under generalforsamlingen, vel mødt.

På bestyrelsens vegne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.