Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klubs lokaler på Silkeborgvej 8.

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 18.00.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent
  • Forretningsudvalgets beretning
  • Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af medlemmer til bestyrelse og udvalg
  • Valg af revisorer samt revisorsuppleant
  • Eventuelt

Iht. vedtægterne § 3.5 skal forslag til behandling på generalforsamlingen være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling
bekendtgøres på klubbens hjemmeside www.hck.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen kræves gyldigt medlemskab.

På bestyrelsens vegne 
Allan Eg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *